År 1923 byggdes den isbrytande bogserbåten S/S Nalle vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad för Oskarshamns Hamn. Fartyget utrustades med en compoundångmaskin på 250 HK och gjorde tjänst i Oskarshamn till 1965.

2000 köptes fartyget av Föreningen S/S Nalle i Oskarshamn för att göra tjänst som Museifartyg i Oskarshamn och bevara minnet av den epok då ångan dominerade på haven.

I anslutning til Båt- och maskinmuseet i inre delen av Oskarshamns hamn har bogserbåten S/S NALLE sin kaljplats. Den K-märkta f.d. hamnbogseraren, inklusive ångmaskinen på 250 hk och hela inredninen är byggd 1923 på Oskarhamns Mekaniska Verkstad. Ursprungligen var NALLE koleldad men på 1960-talet ersattes kolet av olja. Från sjösättningsåret fram till 1965 tjänstgjorde NALLE som hamnbogserare i Oskarshamn. Under vinterhalvåret var isbrytning den förhärskande uppgiften. den aktiva verksamheten vid Oskarshamns varv krävde också NALLES medverkan. Under andra världskriget var NALLE utlånade till flottan i Karlskrona och var då beväpnad med en luftvärnspjäs på fördäck.

Här är några data från tidigare fartygsdossier som för vår räkning förvaras i Landsarkivet under Sjöfartsinspektionen Göteborgs distrikt F2A volym 306.
Propelleraxel förnyad 1958
Inga uppgifter om axeldiameter
Hjärtstocksdiameter 110 mm
Ankare 143 kg Ankarkätting 61 meter kortlänkad länkdiam 14 mm
Ankare 93 kg Ankarkätting 80 meter länkdiam 16 mm
Ankare 50 kg Ankarkätting 10 meter länkdiam 15 mm
I Teknisk Tidskrift 16 februari 1924 finns uppgifter om NALLE,

Längd mellan perpendiklar 19,00 m
(Hjärtstockscentrum-förkant förstäv)
Längd över allt 20,24 m
Mallad bredd 5,50 m
Mallat djup 3,35 m

Deplacement vid full last 122 ton
Djupgående vid full last 3,0 m
Antal passagerare 103
Antal besättning 4
Beräknade ind. hk 240
Beräknade axel hk 200
Propeller 4-bladig
Diameter 1,98 m
Varvtal per minut 150
Beräknad fart vid full last 9,5 knop

Provtursresultat
Deplacement 112 ton
Fart 9,75 knop
Utvecklad effekt 250 ihk
Beställningsdag 24 maj 1922
Kölsträckning 13 oktober 1922
Sjösättning 28 mars 1922
Leverans 23 april 1923