Styrelsen

Ordförande:          Kenth Fahl

Vice Ordförande:     Vakant

Kassör:                    Stefan Kalmsjö

Vice Kassör:                Ann-Charlott Petersson

Sekreterare:        Susanne Lundh

Vice Sekreterare:     Vakant

Ledamot:              Leif Jonsson, Eric Palmborg, Lars Norrby

Suppleant:           Urban Lindström

Revisor:                 Samakalande, Anders Nyström, Joakim Fagerström

Suppleant:              Vakant

Valberedning:   Samakalande Anders Österman , Joakim Fagerström

Välkommen till Föreningen S/S Nalles årsmöte Söndagen den 26 Mars Kl. 15.00 i Sjöfartsföreningens lokal Norra Kajen 23 

Norra Strandgatan 12.

(vid båt och maskinmuseet)


Medlemsavgiften: är 200:-.

Medlemsavgiften kan betalas via bankgiro

5552-4946 eller Swish 123 008 68 19.


Efter mötet bjuder vi på fika

Med vänliga hälsningar styrelsen

Välkomna


OBS! Vi har byter mejlsystem så svara med

e-post och telefonnummer tillbaks till info@nalleoskarshamn.se så underlättar det för oss.

Med vänlig hälsning

Styrelsen


För att hålla Nalle i fint skick behövs det arbete och pengar. Vi arbetar varje söndag förmiddag på Nalle, det går bra att komma och hjälpa till.

Vill man bidra ekonomiskt går det att Swisha till 123 008 68 19 eller sätta in på BG 5552-4946

Pågående arbeten på NALLE

Byte av trä på däck pågår och några tappra har kämpat på varje söndag. Egenkontroller måste göras regelbun. Arbeten i maskin. Skrapning och målning. Förberedelse för sommaren körningar.