S/S NALLE

Lite historia om S/S Nalle

S/S Nalle byggdes på Oskarshamns Mekaniska Verkstad år 1922-23 på uppdrag av dåvarande drätselkammaren i staden. Den var anpassad att fungera som isbrytande bogserbåt när andra fartyg anlände till hamnen och den skulle också assistera när fartyg togs in och ut ur varvets torrdocka. Storleken var också anpassad så att han skulle kunna användas i Oskarshamns uthamnar Figeholm och Påskallavik.

Från början drevs den 250 hk starka ångmaskinen med kol och det var först i slutet på 60-talet som konverteringen skedde till drift med brännolja.

När Nalle Byggdes så kostade han staden 112,000 kronor vilket var 22,000 kronor högre än ursprungliga anbudet. Dat var i april 1923 som han gick sin leveranstur och därefter inledde sin långa tjänstgöring i staden Oskarshamns tjänst. Ett arbete som han utförde med glans fram till sin pensionering i mitten av 60-talet.

Nu var det inte bara Oskarshamn som utnyttjade Nalles tjänster. Under kriget var han utlånad till flottan i Karlskrona och var då beväpnad med en luftvärnspjäs på fördäcket.

Första befälhavaren på Nalle var Sven Loman, en uppgift som han innehade ända till sin pensionering i slutet av 50-talet.

1965 sålde Oskarshamns stad Nalle till Stockholm och sedan hade han flera ägare ända tills han hamnade i Köpenhamn och användes som konstnärsbostad. När Nalle i början av innevarande sekel blev till salu kunde fartyget återbördas till Oskarshamn genom flera intressenters försorg

Först något om traditionsfartyg.

För att ett fartyg ska få kallas för ett traditionsfartyg ska vissa kriterier vara uppfyllda. Det är Transportstyrelsen som beslutar om vilka fartyg som är ett traditionsfartyg. Här beskrivs vad ett traditionsfartyg är och hur du gör om du vill tjänstgöra på ett sådant.

För att erhålla en behörighet för traditionsfartyg eller ångdrivet fartyg krävs teoretisk utbildning och sjöpraktik. För att underlätta rekryteringen till dessa fartyg har det skapats 11 speciella behörigheter. Till dessa krävs kortare sjöpraktik än vad som krävs för erhållande av andra behörigheter.